Menu

Lou Zhenggang

Untitled, 2021
162 x 260 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2021
145.5 x 145.5 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2021
145.5 x 145.5 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2021
162 x 260 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled , 2021
145.5 x 291 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled_BQ0039S40, 2019
100 x 100 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0020F130, 2020
194 x 162 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0018F130, 2020
194 x 162 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0001F130, 2020
194 x 162 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0017F130, 2020
194 x 162 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ00250024F130, 2020
194 x 324 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0005S100, 2020
162 x 162 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0003-0006F130, 2020
194 x 648 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0001-00060013-0017F..., 2020
194 x 1433.3 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0007-CZ0012F130, 2020
194 x 972 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled_CZ0014F130, 2020
194 x 162 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0004S100, 2020
162 x 162 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_CZ0008S100, 2020
162 x 162 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_BQ0002S60, 2019
130.3 x 130.3 cm (h x w)
acrylic on canvas

Untitled_BR0003S60, 2018
130.3 x 130.3 cm (h x w)
acrylic on canvas