Menu

Punktem wyjścia do mojego myślenia o performance jest... and more art by Ewa Zarzycka

Punktem wyjścia do mojego myślenia o performance jest..., 2020
ink on paper

Punktem wyjścia do mojego myślenia o Performance jest… zawsze myśl, słowo – a często nawet jakaś fraza... jakieś zdanie. To przeważnie odbywa się tak – budzę się rano albo jestem zatopiona w jakiś myślach nagle słyszę jakieś zdanie – na przykład Pewnego dnia Na pewnym festiwalu sztuki performance lub po prostu pewnego dnia... To są można tak powiedzieć pierwsze klucze w moim procesie. Mam na myśli tutaj pierwszy impuls myślenia o nowej pracy, o nowym performance. A takie zwykłe myślenie o performance, co ono właściwie oznacza? […] To myślenie o performance oznacza zarówno myślenie o sztuce, o artystach tej dziedziny sztuki, ich pracach, ich warsztacie, ich wypowiedziach na temat sztuki performance...

more from Ewa Zarzycka

Perfofmance - instrukcja obsłu...

Pewna świętej pamięci artystka...

Kiedy przyjadę do Drohobycza, 2016

Ewa Zarzycka/ Preformance - in...
h = 150 cm

Ewa Zarzycka
h = 180 cm

Pages

Do you create or deal with art?