Menu

Klaus Pichler

Oranges, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Melon, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Kritharaki (Greek Noodles), 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Jam, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Instant Mashed Potatoes, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Salad, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Fennel, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Instant Whipped Cream, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Strawberry Dessert Cream, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Grapes, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Chocolate Cookies, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Beef, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Rice, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Roman Cauliflower / Romanesco, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Potatoes, 2019
60 x 80 x 5 cm (h x w x d)

Cauliflower, 2019
90 x 110 x 5 cm (h x w x d)

Carrots, 2019
90 x 110 x 5 cm (h x w x d)

Blackberries, 2019
90 x 110 x 5 cm (h x w x d)

Tomatoes, 2019
90 x 110 x 5 cm (h x w x d)

Cham Cham (Indian Sweets), 2019
180 x 150 x 5 cm (h x w x d)

Bread, 2019
90 x 110 x 5 cm (h x w x d)

Flour, 2019
150 x 120 x 5 cm (h x w x d)

Barbecue Sausage, 2019
150 x 120 x 5 cm (h x w x d)

Bananas, 2019
80 x 60 x 5 cm (h x w x d)

Chicken, 2019
150 x 120 x 5 cm (h x w x d)

Strawberries, 2019
150 x 120 x 5 cm (h x w x d)

One Third, 2019
150 x 130 x 5 cm (h x w x d)

33/37PreviousNext Potato Dough..., 2019
180 x 150 x 5 cm (h x w x d)

Milk, 2019
90 x 110 x 5 cm (h x w x d)

Lemons, 2019
90 x 110 x 5 cm (h x w x d)

Dessert Ice Cream, 2019
180 x 150 x 5 cm (h x w x d)

Pineapple, 2019
150 x 120 x 5 cm (h x w x d)

Eggs, 2019
90 x 110 x 5 cm (h x w x d)

Fruit Cake (deep frozen), 2019
80 x 60 x 5 cm (h x w x d)

Cheese, 2019
150 x 120 x 5 cm (h x w x d)

Pineapple, 2012
60 x 80 cm (h x w)
digital c-print