Menu

Tafel 34 and more art by Oskar Schlemmer (1888-1943) German

Tafel 34, 1941
29 x 20 x 1 cm (h x w x d)
Lackfarben auf Sperrholz
not for sale

more from THEATER DER KLÄNGE

Lackballett Lichtdrahtfigurine, 2019
52 x 72 x 1 cm (h x w x d)
# Fotografie

Lackballett Kugelnfigurine Sol..., 2019
72 x 52 x 1 cm (h x w x d)
# Fotografie

Lackballett Kugelnfigurine Ent..., 2019
52 x 72 x 1 cm (h x w x d)
# Fotografie

Lackballett weißes Schämen, 2019
72 x 52 x 1 cm (h x w x d)
# Fotografie

Lackballett Blütenfigurine, 2019
72 x 52 x 1 cm (h x w x d)
# Fotografie

Pages

Do you create or deal with art?