Menu

Pierwiastki performatywne... and more art by Ewa Zarzycka

Pierwiastki performatywne..., 2020
ink on paper

Pierwiastki performatywne...czy ktoś może pamięta ten wieczór? Pewnego dnia na pewnym festiwalu sztuki performance po skończonych pokazach odbyła się ( już w kuluarach ) bardzo ciekawa dyskusja. Rozmawialiśmy – wielu artystów z całego świata – rozmowa była była niezwykle interesująca i wciągająca. Budująca – ale nie w stylu ciężkiej powagi i pocieszenia, które nie daje nadziei. Rozmowa pełna nieoczekiwanych zwrotów, zaskakujących wniosków, konkluzji. […] Niestety nikt nie pamięta co to są te pierwiastki performatywne.

more from Ewa Zarzycka

Perfofmance - instrukcja obsłu...

Pewna świętej pamięci artystka...

Kiedy przyjadę do Drohobycza, 2016

Ewa Zarzycka/ Preformance - in...
h = 150 cm

Ewa Zarzycka
h = 180 cm

Pages

Do you create or deal with art?