Menu

Ewa Zarzycka/ Preformance - instrukcja obsługi

Ewa Zarzycka/ Preformance - instrukcja obsługi
h = 150 cm

Ewa Zarzycka/ Preformance - instrukcja obsługi

Celem tej wystawy jest propagowanie sztuki współczesnej, a w szczególności zwrócenie uwagi na dyscypliną sztuki zwaną performance, naświetlenie jej specyfiki, szczególnych warunków w jakich performance powstaje, a także podkreślenie wyjątkowości jej warsztatu.

Na mojej wirtualnej, performatywnej wystawie przeprowadzam swego rodzaju “wywód” na temat właściwości i charakteru sztuki performance. W wywodzie tym posługuję się słowem pisanym oraz mówionym. Ponieważ to słowo właśnie jest materią mojej sztuki

Wizualna warstwa narracji wystawy nakłada się i zazębia z narracją obrazów, dźwięków, sensów i znaczeń.

Na poziomie konkretu wystawa zawiera serię ośmiu rysunków- tekstów oraz pracę video. Rysunki – teksty są pisane ręcznie przy pomocy obsadki i stalówki na papierze. W postaci analogowej mają wymiar 50x70 cm. Jednak na potrzeby tej wystawy zostały zdigitalizowane, są to moje autorskie teksty, refleksje na tematy sztuki performance; fragmenty tych tekstów są przeze mnie głośno czytane i wypowiadane - to kolejna warstwa tej wystawy - dźwiękowa.

Wystawa zawiera serię ośmiu rysunków - tekstów. Są to moje autorskie teksty, refleksje na tematy sztuki. Fragmenty tekstów są przeze mnie czytane i wypowiadane - to dźwiękowa warstwa tej wystawy.

Praca video jest rodzajem ironicznej analizy warsztatu performera. A także rodzajem “antyinstrukcji”. W prosty i nieco humorystyczny sposób ukazuje najważniejsze aspekty, motywy i “części składowe” warsztatu sztuki performance.

more from Ewa Zarzycka

Perfofmance - instrukcja obsłu...

Pewna świętej pamięci artystka...

Kiedy przyjadę do Drohobycza, 2016

Ewa Zarzycka/ Preformance - in...
h = 150 cm

Ewa Zarzycka
h = 180 cm

Pages

Do you create or deal with art?