Menu

Lou Zhenggang

Untitled, 2020
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 324 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2022
194 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2021
162 x 162 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2021
162 x 130 cm (h x w)
Acrylic on canvas

Untitled, 2021
145.5 x 112 cm (h x w)
Acrylic on canvas