" Адам и Ева от Монте Карло" / "Adam and Eve of Monte Carlo" , 2022
41 x 27 x 3 cm (h x w x d)
смесена техника на платно / mixed technique on canvas

Mehr von SALON OF NAIVE AND INTUITIVE ART

"Седем хиляди души" / "Seven thousand souls" , 2015
80 x 60 x 3 cm (h x w x d)
масло на платно/oil on canvas
SALON OF NAIVE AND INTUITIVE ART
" Отвори окото на сърцето си" / "Open the eye of your heart" , 2023
91 x 117 x 3 cm (h x w x d)
акрил&колаж на платно / acrylic&collage on canvas
SALON OF NAIVE AND INTUITIVE ART
"Пещерата Ласетр - приближава буря" / "Lasseter's cave- approaching thunderstorm" , 2022
104 x 124 x 3 cm (h x w x d)
акрил на платно/acrylic on canvas
SALON OF NAIVE AND INTUITIVE ART
" Адам и Ева от Монте Карло" / "Adam and Eve of Monte Carlo" , 2022
41 x 27 x 3 cm (h x w x d)
смесена техника на платно / mixed technique on canvas
SALON OF NAIVE AND INTUITIVE ART
"Дълбоко време" / "Deep Time" , 2022
76 x 76 x 3 cm (h x w x d)
масло на дърво / oil on wood
SALON OF NAIVE AND INTUITIVE ART