Monika Tomczak zd. Pękała

Bez Tytułu
100 x 70 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
100 x 70 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
120 x 90 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
90 x 120 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
90 x 120 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
120 x 90 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
90 x 120 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
120 x 90 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
120 x 90 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie
Bez Tytułu
120 x 90 x 5 cm (h x w x d)
Dom Kultury Bronowice w Lublinie