Shelina Khimji

Masai Galore
60 x 50 cm (h x w)
Artio Gallery