Lazar Berson (1882-1954)

Circular Plate for Ben Uri for Pesach (Passover) , 1915
29.5 x 29.5 x 1.5 cm (h x w x d)
wood
Ben Uri Research Unit
Ben Uri Album (2): natsional yidish dekorativer kunst-ferayin, noch yidishe motivn fun fargangene tsaytn , 1916
26 x 32 cm (h x w)
Print on paper
Ben Uri Research Unit
Ben Uri Album: natsional yidish dekorativer kunst-ferayin, noch yidishe motivn fun fargangene tsaytn (Blessing over Shabbat Candles) , 1916
32 x 26 cm (h x w)
pen and ink on paper
Ben Uri Research Unit
Circular Design for Ben Uri Art Society , 1915
44 x 44 cm (h x w)
Coloured inks on paper
Ben Uri Research Unit
Ben Uri Album: natsional yidish dekorativer kunst-ferayin, noch yidishe motivn fun fargangene tsaytn , 1916
32 x 26 cm (h x w)
pen and ink on paper
Ben Uri Research Unit
Ben Uri Album: national yidish dekorativer kunst-ferayin, noch yidishe motivn fun fargangene tsaytn 1916 , 1916
32 x 26 cm (h x w)
pen and ink on paper
Ben Uri Research Unit
Ben Uri Album: natsional yidish dekorativer kunst-ferayin, noch yidishe motivn fun fargangene tsaytn (Monument to Theodor Herzl) , 1916
32 x 26 cm (h x w)
pen and ink on paper
Ben Uri Research Unit
Ben Uri Album: natsional yidish dekorativer kunst-ferayin, noch yidishe motivn fun fargangene tsaytn , 1916
26 x 32 cm (h x w)
pen and ink on paper
Ben Uri Research Unit
Ben Uri Album: natsional yidish dekorativer kunst-ferayin, noch yidishe motivn fun fargangene tsaytn (Design for Ben Uri Arts Society) , 1916
32 x 26 cm (h x w)
pen and ink on paper
Ben Uri Research Unit
Ben Uri Album: natsional yidish dekorativer kunst-ferayin, noch yidishe motivn fun fargangene tsaytn (Blessing over Shabbat Candles) , 1916
32 x 26 cm (h x w)
pen and ink on paper
Ben Uri Research Unit