Menu

Селиверстов В.Ф.

В.И.Ленин за работой, 1970-е
офорт